Požární signalizace (EPS)

slouží k rychlé a spolehlivé detekci ohrožení osob a majetku
požárem a jeho účinky. Dále ke spuštění zařízení
pomocných k evakuaci osob a hašení požáru.
K detekci slouží velká škála hlásicích prvků, které jsou
voleny podle provozu a prostředí.
Na systémy požární signalizace jsou kladeny vysoké nároky,
protože spadá do požárně bezpečnostních zařízení,
jejichž provoz je stanoven vyhláškou zákona.
U objektů, s i nstalovanou požární signalizací jsou poskytovány
u některých pojišťoven značné slevy.
ústředny hlásiče lineární hlásiče periferie nasávací jednotky připojení HZS
Připojení na pult hasičského záchranného sboru vyžaduje doplnit systém o další
prvky. Vysílač pro přenos informací z ústředny na pult, obslužné pole sloužící
jako typizovaný ovládací panel pro hasiče, klíčový trezor pro uložení klíčů od objektu.
Tento trezor je vybaven dvěmi dvířky. První se odblokují při požáru a druhé odemkne
zasahující jednotka speciálním klíčem.

created by SIGNALIZACE.CZ