Požární signalizace (EPS)

slouží k rychlé a spolehlivé detekci ohrožení osob a majetku
požárem a jeho účinky. Dále ke spuštění zařízení
pomocných k evakuaci osob a hašení požáru.
K detekci slouží velká škála hlásicích prvků, které jsou
voleny podle provozu a prostředí.
Na systémy požární signalizace jsou kladeny vysoké nároky,
protože spadá do požárně bezpečnostních zařízení,
jejichž provoz je stanoven vyhláškou zákona.
U objektů, s i nstalovanou požární signalizací jsou poskytovány
u některých pojišťoven značné slevy.
ústředny hlásiče lineární hlásiče periferie nasávací jednotky připojení HZS
Automatické hlásiče jsou nejpoužívanějším prvkem signalizace. Kouřové detekují
vlastní optikou přítomnost prachových částic, teplotní reagují na prudké zvýšení
teploty nebo překročení určité meze, kombinované spojují obojí dohromady.
Tlačítkové hlásiče slouží k manuálnímu vyhlášení poplachu a instalují se do
únikových tras.

created by SIGNALIZACE.CZ