Požární signalizace (EPS)

slouží k rychlé a spolehlivé detekci ohrožení osob a majetku
požárem a jeho účinky. Dále ke spuštění zařízení
pomocných k evakuaci osob a hašení požáru.
K detekci slouží velká škála hlásicích prvků, které jsou
voleny podle provozu a prostředí.
Na systémy požární signalizace jsou kladeny vysoké nároky,
protože spadá do požárně bezpečnostních zařízení,
jejichž provoz je stanoven vyhláškou zákona.
U objektů, s i nstalovanou požární signalizací jsou poskytovány
u některých pojišťoven značné slevy.
ústředny hlásiče lineární hlásiče periferie nasávací jednotky připojení HZS
Lineární hlásiče optické jsou velmi vhodným řešením pro velké haly.
Vyhodnocují intezitu vysílaného signálu na velkou vzdálenost a nahradí tak
velké množství bodových hlásičů. Lineární hlásiče teplotní jsou postaveny
na teplotním kabelu, jehož elektrické velečiny se mění v závislosti na teplotě.
Plemenné hlásiče reagují na infračerveném záření ohně. Jsou vhodné převážně do
venkovních prostor.

created by SIGNALIZACE.CZ