Požární signalizace (EPS)

slouží k rychlé a spolehlivé detekci ohrožení osob a majetku
požárem a jeho účinky. Dále ke spuštění zařízení
pomocných k evakuaci osob a hašení požáru.
K detekci slouží velká škála hlásicích prvků, které jsou
voleny podle provozu a prostředí.
Na systémy požární signalizace jsou kladeny vysoké nároky,
protože spadá do požárně bezpečnostních zařízení,
jejichž provoz je stanoven vyhláškou zákona.
U objektů, s i nstalovanou požární signalizací jsou poskytovány
u některých pojišťoven značné slevy.
ústředny hlásiče lineární hlásiče periferie nasávací jednotky připojení HZS
Nasávací jednotky jsou speciální druh hlásičů. Některé mohou fungovat
jako samostaný systém. Většinou se používají ve specifických prostorech
kde není vhodné nebo možné použít standartní detekci. Fungují na principu
nasávání vzduchu ze střeženého prostoru a jeho přenosu potrubím
do detekční komory, kde je vyhodnocována přítomnost prachových částic.

created by SIGNALIZACE.CZ