Identifikační systémy

jsou moderním nástrojem ke zpracování a využití dat
získaných na základě identifikace uživatele. Ta může
být provedena mnoha způsoby. Standartně za pomoci
řady kontaktních respektive bezkontaktních médií
jako jsou různé čipy nebo karty. Stále častěji je také
využívaná identifikace pomoci biometrických údajů nebo-li
otisku prstů. Tato metoda je přesná a nezaměnitelná.

přístup docházka jídelna obchůzka příslušenství
Základním identifikačním systémem je přístupový systém, jinak
také nazývaný elektronická kontrola vstupu ( EKV ). Na základě
softwarem nastavených oprávnění může uživatel vstupovat do různých
částí objektu, používat parkoviště, výtah apod..
Průchod malým počtem dveří lze řešit i autonomními kódovými zámky.

created by SIGNALIZACE.CZ