Požární signalizace (EPS)

slouží k rychlé a spolehlivé detekci ohrožení osob a majetku
požárem a jeho účinky. Dále ke spuštění zařízení
pomocných k evakuaci osob a hašení požáru.
K detekci slouží velká škála hlásicích prvků, které jsou
voleny podle provozu a prostředí.
Na systémy požární signalizace jsou kladeny vysoké nároky,
protože spadá do požárně bezpečnostních zařízení,
jejichž provoz je stanoven vyhláškou zákona.
U objektů, s i nstalovanou požární signalizací jsou poskytovány
u některých pojišťoven značné slevy.
ústředny hlásiče lineární hlásiče periferie nasávací jednotky připojení HZS
Ústředny jsou mozkem celého systému. Existují tzv. konvenční ústředny,
s malým počtem vstupních i výstupních funkcí, které postačí pro menší aplikace
Analogové nebo tzv. interaktivní ústředny komunikují přímo s prvky,
jsou schopné rozeznat i více stavů hlásiče. Hlavní výhodou je přesná
adresace každého z nich, velké množství softwarových nastavení a funkcí
pro rozsáhlejší požadavky na provedení systému

created by SIGNALIZACE.CZ