Požární signalizace (EPS)

slouží k rychlé a spolehlivé detekci ohrožení osob a majetku
požárem a jeho účinky. Dále ke spuštění zařízení
pomocných k evakuaci osob a hašení požáru.
K detekci slouží velká škála hlásicích prvků, které jsou
voleny podle provozu a prostředí.
Na systémy požární signalizace jsou kladeny vysoké nároky,
protože spadá do požárně bezpečnostních zařízení,
jejichž provoz je stanoven vyhláškou zákona.
U objektů, s i nstalovanou požární signalizací jsou poskytovány
u některých pojišťoven značné slevy.
ústředny hlásiče lineární hlásiče periferie nasávací jednotky připojení HZS
Systém požární signalizace často ovládá jiná návazná zařízení. Tato slouží
ke snížení škod způsobených požárem a k rychlé a bezpečné evakuaci osob.
Používají se různé sirény a májaky pro varování osob v objektu i jeho okolí.
Dále se pak ovládájí různé požární uzávěry, vzduchotechnika, rozhlas, zařízení
odvodu kouře a tepla, elektrické přívody, hasební zařízení a další.
Dále může být k systému připojen nastavbový software pro jeho lepší přehlednost.

created by SIGNALIZACE.CZ