Identifikační systémy

jsou moderním nástrojem ke zpracování a využití dat
získaných na základě identifikace uživatele. Ta může
být provedena mnoha způsoby. Standartně za pomoci
řady kontaktních respektive bezkontaktních médií
jako jsou různé čipy nebo karty. Stále častěji je také
využívaná identifikace pomoci biometrických údajů nebo-li
otisku prstů. Tato metoda je přesná a nezaměnitelná.

přístup docházka jídelna obchůzka příslušenství
Ke všem systémům lze použít kontaktní, bezkontaktní nebo biometrické
snímače. U prvních dvou pak různá média čipy, karty a přívěsky.
Přístupové a docházkové ovládají dveřní zámky, turnikety
a jiná vstupní zařízení. Systémy lze dále propojit s jinými, jako např.
se zabezpečovacími, kamerovými nebo požárními.

created by SIGNALIZACE.CZ