Identifikační systémy

jsou moderním nástrojem ke zpracování a využití dat
získaných na základě identifikace uživatele. Ta může
být provedena mnoha způsoby. Standartně za pomoci
řady kontaktních respektive bezkontaktních médií
jako jsou různé čipy nebo karty. Stále častěji je také
využívaná identifikace pomoci biometrických údajů nebo-li
otisku prstů. Tato metoda je přesná a nezaměnitelná.

přístup docházka jídelna obchůzka příslušenství
Obchůzkový systém slouží především pro kontrolu strážní služby.
V areálu nebo objektu jsou rozmístněny identifikační čipy, které musí
být v určitém čase a pořadí načteny do přenosného snímače. Ten se
jednou za čas připojí k PC a software vyhodnotí zda byla prohlídka
areálu provedena v pořádku.

created by SIGNALIZACE.CZ