Zabezpečovací signalizace (EZS)

slouží k rychlé a spolehlivé detekci ohrožení osob a majetku.
K následnému předání informace a případnému spuštění
návazných zařízení.
Ohrožení nemusí být chápáno jen jako vloupání či přepadení.
Lze také detekovat únik plynu nebo vody či případný požár.
Hlídat stavy různých zařízení jako je např. kotel nebo dodávka
el. energie.
Dále ji lze použít ke kontrolování a povolování průchodů a
k ovládání zařízení (světla, klimatizace, aj.).
Celý systém se skládá z několika vzájemně propojených
prvků. A to buď drátovou nebo bezdrátovou technologií.

ústředny ovládání detektory sirény komunikace perimetr
Perimetr je elektronická ochrana venkovního prostředí. Nutností pro její zřízení
je kvalitní mechanická obrana (např. plot). Jako prvky se používají různé infra závory,
mikrovlné bariéry. Dále plotové kabely nebo do země zakopané mikrofonické kabely
či tlakové hadice. Pomocí indikace narušení lze např. spustit nahrávání kamerového
systému nebo jiného návazného zařízení. Velké uplatnění je v poslední době při
ochraně fotovoltaických elektráren.

created by SIGNALIZACE.CZ